Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Sandblästring

Vi har utrustning för att komma ut till dig som behöver rengöra ytor med sandblästring. Vi har även utrustning till uthyrning.

Sandblästring Stockholm, Lingfjords

Sandblästring är en beprövad metod där man under högt tryck skjuter sand mot en yta för att antingen rengöra den, eller förbereda den inför behandling. I dammkänsliga miljöer tillsätter vi vatten till sanden och kan på så sätt arbeta helt dammfritt.

Sandblästring på plats hos kund

Vi har flera mobila blästerekipage – självförsörjande bilar med kompressorer som gör att vi snabbt och smidigt kan komma ut till dig och göra jobbet på plats. Vi har även mindre, bärbara utrustningar som vi kan ta med till svårtillgängliga platser. Dessa små utrustningar kan du även hyra av oss.

Stål

Stål blästras oftast inför ommålning. Sandblästring är att föredra då det skapar den uppruggade ytprofil som önskas för att få god vidhäftning för färgen.

Noggrannhet är a och o och det gäller att hålla koll på renlighet, temperatur, luftfuktighet och daggpunkt under den efterföljande rostskyddsmålningen.

Betong

Det finns miljontals kvadratmeter betongyta i Sverige som regelbundet måste underhållas. Vi utför rutinmässigt betongreparationer där karbonatisering och frostsprängningar gått för långt.

Betong blästrar vi oftast för att

  • ta bort saltutfällningar
  • öppna porerna inför impregnering
  • skapa en korrekt motgjutningsyta.

Vi arbetar efter utprövade program föreskrivna av CBI Betonginstitutet.

Polyurea

Fogfria slit & tätskikt av Polyurea. Den nya generationens beläggning för industritak och betong-konstruktioner. Slitstark som epoxi och elastisk som polyuretan.

Skumisolering

Vi isolerar med polyuretanskum, marknadens bästa isoleringsegenskaper. Krypgrunder, vindar, tak - vindtätt - diffusionstätt och fäster på allt. Läs mer på www.skumisolering.se.

803
827