Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Blästring

Blästring är en speciell metod för att avlägsna beläggningar. Vi på Lingfjords blästrar både endast ute hos kund. Fältblästring och blästring av stenfasader och K-märkta objekt är något av vårt signum.

Blästring, Lingfjords, Stockholm.

Blästring är en gammal och välbeprövad metod för att ta bort oönskad beläggning på en yta man vill få ren. Metoden har utvecklats och förfinats under åren och omfattar numera alltifrån den ursprungliga torr- och våtblästringen med sand, till microblästring med marmormjöl, salt, nötskal, stålkulor och kolsyreis.


Vi har kunskapen och den rätta utrustningen

Vi har över 30 års erfarenhet av blästring och behärskar teknikerna och metoderna. Vår inomhushall för blästring rymmer objekt som är upp till 20 meter långa och 12 meter breda. Blästergården utomhus har i praktiken ingen begränsning: total produktionsyta är över 3000 kvadratmeter!

Huvudsakligen arbetar vi med fasader och andra större utearbeten som är tunga och arbetskrävande. Det kräver förutom en stor maskinpark ofta också omfattande intäckningar och efterarbete.

Blästring på plats hos kund

Rostskyddsmålning

I samband med blästring på plats ute hos kund kan vi erbjuda rostskyddsmålning med samtliga förekommande metoder. Flerkomponentsepoxi eller polyuretan är det vanligaste. Vi har diplomerade rostskyddsmålare som är välbekanta med de normer och föreskrifter som finns.

K-märkta objekt

Vi är vana vid att blästra K-märkta objekt. Hör gärna av dig för referenser!

803