Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Golvblästring

Vi har egen utrustning för dammfri blästring av exempelvis parkeringsgarage, färjor och gångbroar. Inför ytbehandling av golv är golvblästring den bästa metoden.

Golvblästring Stockholm, Lingfjords

Golvblästring är mycket bättre än slipning då det håller porerna öppna. Vid blästring av golv använder man en särskild vacuumslungbläster kopplad till en stoftavskiljare. Stoftavskiljaren gör att arbetet blir helt dammfritt.

Polyurea

Fogfria slit & tätskikt av Polyurea. Den nya generationens beläggning för industritak och betong-konstruktioner. Slitstark som epoxi och elastisk som polyuretan.

Skumisolering

Vi isolerar med polyuretanskum, marknadens bästa isoleringsegenskaper. Krypgrunder, vindar, tak - vindtätt - diffusionstätt och fäster på allt. Läs mer på www.skumisolering.se.

803
832