Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Industrirengöring och övrig tvätt

Lingfjords tvättar inte bara fasader, vi är även specialiserade på industrirengöring. Begränsningarna är få och vi hjälper gärna till redan på planeringsstadiet. På så vis får vi arbetet att löpa smidigt.

Industrirengöring Stockholm, Lingfjords

En vanlig arbetsuppgift för oss på Lingfjords är tungrengöring. Med det menar vi tvätt av kraftigt nedsmutsade och besvärliga miljöer, exempelvis lok- och busstallar. Industrirengöring är en specialitet men vi tvättar även vanliga gator och torg. Ytterligare exempel på uppdrag är

 • tunnelbane- och pendeltågsstationer
 • reningsverk
 • verkstäder
 • pumpstationer
 • broar
 • soprum
 • kulvertar
 • cisterner.

Utrustning vid industrirengöring

Lingfjords har utrustning för de flesta typer av rengöring. Till vårt förfogande har vi, förutom lång erfarenhet och referenser:
 • hetvattentvättar i alla storlekar
 • saxliftar och bomliftar
 • våtsugar
 • isbläster
 • pumpar.
Ofta krävs noggranna förberedelser och tätt samarbete med verksamheten för att inte störa den dagliga driften. Vid isblästring kan man ibland sköta underhållet utan att stänga ned maskiner och utrustning. 

Gator och mark

Vi har specialutrustning för att rengöra sten- och betongplattor.

 • Vi utför markstäd efter byggetableringar, marknader och evenemang. 
 • Vi tar bort färgspill, olja, fett och tuggummi.

Industrisanering

I och med våra goda kontakter med fastighetsägare och förvaltare får vi en del udda förfrågningar. Bland annat utför vi en hel del rivnings- och saneringsuppdrag - som exempel har vi sanerat mer än 3000 pannrum genom åren.

802
813