Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Snöröjning, takskottning, sandning

Behöver du takskottning, snöröjning eller sandning? Lingfjords har en varierad maskinpark och kunnig personal som gör allt för att du ska få en bekymmersfri vinter.

Snöröjning, Lingfjords, Stockholm.

Under vintersäsongen, då fasadarbeten av naturliga skäl inte är lika vanliga, ägnar vi oss åt vinterunderhåll. Med våra skyliftar kommer vi lätt åt även på höga höjder.

Takskottning för att undvika istappar och snöras

Takskottning utför vi från våra skyliftar. Med skylift tar vi oss utan problem upp på 90 procent av taken i Stockholms innerstad! Merkostnaden för liften spar man snabbt in då arbetet går mycket fortare och smidigare: 

  • Vi behöver inga nycklar till fastigheten.
  • Vi behöver inte hänga i selar ut över takfoten.
  • Vi arbetar bekvämt och säkert utan att skada taket.
  • Vi minimerar risken för att tappa ned snö och is på skyltar, bilar osv. 

Snöröjning

Med våra 8 midjestyrda redskapsbärare plogar och sandar vi de flesta typer av objekt, bland annat:

  • industrier
  • bostadsrättsföreningar
  • radhusområden
  • trottoarer
  • cykelbanor. 

Sandupptagning

På våren städar vi gator och utemiljöer. Vi har små och stora maskiner för alla typer av objekt.

Sanden deponeras alltid på en återvinningsstation.

Istappsjour

Läs mer om vår istappsjour under Istappar.

804
815