Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Klottersanering

Klottersanering är en komplicerad variant av färgborttagning och kräver djupa kunskaper om både kemikalier och fasader för att uppnå ett bra resultat. Klotter ska alltid saneras så snart som möjligt.

Klottersanering Stockholm, Lingfjords

Klottersanering är inte helt enkelt. Klotterfärgerna och pennorna varierar och tenderar att bli alltmer penetrerande. Samtidigt behöver man hela tiden ta hänsyn till de olika underlagens beskaffenhet och hur känsliga de är för olika kemikalier.

Så gör du om du drabbas av klotter

Det bästa du kan göra som fastighetsägare är att ta bort klottret omgående. Dels för att klottrarens ”revirmarkering” lockar till sig andra likasinnade vandaler. Dels för att hindra att pigmentet suger in i eller etsar sig fast på underlaget.

Klotterskydd är en enkel metod för att slippa skada fasaden vid klottersanering. Läs mer under Övriga tjänster – Klotterskydd.

Lingfjords utför klottersanering

Lingfjords har fordon utrustade med hetvattentvätt och vattentank för snabba och smidiga insatser. Vi använder kemikalier med minsta möjliga miljöpåverkan och sanerar alltid med fokus på att bevara fasaden. 

Blästring vid svåra fall av klottersanering

Tyvärr händer det alltför ofta att klottret suttit för länge eller att ytan är för sugande för att klottret skall kunna avlägsnas till 100 procent, det gäller t ex på stenfasader och socklar. Då kan blästring vara enda alternativet – läs mer under Blästring.

Med rätt metoder bekämpar vi klotter

Förutom att sanera varsamt krävs ett klotterskydd mot framtida angrepp. Icke seriösa aktörer som använt felaktiga kemikalier vid klottersanering har orsakat mycket stora skador under årens lopp.

Klotterskydd

Lingfjords applicerar också skydd mot klotter. Läs mer på sidan Klotterskydd.
802
811