Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Tegel- och stentvätt

Tegel- och stentvätt är ett avancerat område där det är lätt att göra misstag. Lingfjords har i över 30 år samarbetat med antikvarier och konservatorer. Vi vet vilka resultat som är möjliga och hur man uppnår dem.

Tegel- och stentvätt, Lingfjords, Stockholm.

Tegel- och stentvätt kräver ofta miljömässigt godkända men starka kemikalier (syror och alkalier) i kombination med högtryckstvätt. Stor vaksamhet samt skyddstäckning av fönster, dörrar och omgivning är därför nödvändig.

Provtvätt för rätt arbetsmetod

De många tegel- och stensorternas beskaffenhet varierar (porositet, hårdhet, kulör m.m.). Provtvätt behövs således för rätt analys och arbetsmetod. Med fel metoder eller fel kemikalier är det enkelt att orsaka irreparabel skada på stenen.

Tegel- och stenfasader är känsliga

Felaktigt utförd kan en tegel- och stentvätt få stora ekonomiska konsekvenser. Stenfasader är ofta K-märkta och mycket känsliga: fel kemikalier, för högt tryck eller mekanisk rengöring kan göra så stor skada att en stenkonservator måste tillkallas.

Tegelfasader räcker oftast inte att rengöra med vatten och rengöringsmedel. En syra som etsar bort det yttersta skiktet på stenen är att föredra om man vill få ett tillfredsställande resultat. Arbete med syra ställer stora krav på yrkeskunnande. Bland annat fäller tegel ofta ut en missprydande salt- / kalkhinna vid felaktig rengöring.

Högtryckstvätt för att bevara lystern

Högtryckstvätt rekommenderas för att bevara teglets eller stenens yta och lyster. I de fall där ytan eller lystern redan är förstörd krävs andra metoder:

  • Torr- / våtblästring för ytor som redan är förstörda.
  • Dolomitblästring (blästring med marmorkross) för att skonsamt rengöra sköra stenfasader.

Här kan du läsa mer om blästring.

Polyurea

Fogfria slit & tätskikt av Polyurea. Den nya generationens beläggning för industritak och betong-konstruktioner. Slitstark som epoxi och elastisk som polyuretan.

Skumisolering

Vi isolerar med polyuretanskum, marknadens bästa isoleringsegenskaper. Krypgrunder, vindar, tak - vindtätt - diffusionstätt och fäster på allt. Läs mer på www.skumisolering.se.

802
809