Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Alg- och mossborttagning

Alg- och mossangrepp förfular och ger ett ofräscht intryck. Det binder också fukt och förkortar därmed livslängden på fasader och tak. Lingfjords utför alg- och mossborttagning - vi har kunskapen och referenserna.

Alg- och mossborttagning Stockholm, Lingfjords

Klimatförändringarna de senaste åren, med mildare vintrar och hög relativ luftfuktighet, har lett till omfattande alg- och mossangrepp på bland annat putsade fasader, plåtfasader och balkongplåtar. Även moderna byggnadsmetoder med välisolerade hus bidrar till att fasaderna står fuktiga under längre perioder, utan möjlighet att torka ordentligt.

Hur märker man om man fått alg- och mossangrepp?

I fukt frodas alger och alger binder fukt. Speciellt utsatta är vindar med kallt inomhusklimat, och välisolerade väggars norrsidor. Ofta är det här man ser angreppen först: en illavarslande svart eller röd skugga högst upp under takfoten.

Alg- och mossangrepp kan få allvarliga konsekvenser

Förutom att angreppen förfular kan de med tiden orsaka kostsamma renoveringar. Om algerna får fäste i putsen och ingenting görs bildas mossa som drar till sig ännu mer fukt. Detta kan i sin tur leda till frostsprängningar i putsen, med stora skador som följd.

Vad man kan göra för att förhindra alg- och mossangrepp

Vi rekommenderar starkt att man på ett tidigt stadium tvättar fasaden ren och fräsch med tillsats av ett miljömässigt godkänt rengöringsmedel. Vi rekommenderar också en efterföljande behandling med alghämmande medel. Algerna kommer alltid tillbaka, men detta bevarar fasaden till en mycket rimlig kostnad. Därmed kan dyra fasadrenoveringar ofta skjutas upp på obestämd tid.

Alg- och mossborttagning måste utföras professionellt

Fasader är känsligare än vad man tror och en felaktigt utförd fasadtvätt kan få stora ekonomiska konsekvenser. Det är därför mycket viktigt att veta vad man gör och anpassa metoderna efter omständigheterna.

Vi har varit med från början

Vi har hållit på sedan mitten av 1970-talet och har ovärderlig erfarenhet och kunskap. Vi följer också utvecklingen och miljöanpassar tekniken.

Vi använder oss av alla på marknaden förekommande metoder, vi vet vad som fungerar på just din fasad.

802
808