Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Isblästring

Isblästring är en effektiv och skonsam rengöringsmetod där man blästrar med kolsyreispellets även kallat torr-is. Lingfjords har utrustning och expertis för alla typer av uppdrag. Vare sig du behöver rengöra ett litet kopplingsskåp eller en hel industrianläggning,.

Isblästring Stockholm, Lingfjords

Isblästring är skonsamt mot underlaget och mycket användbart vid bland annat brandsanering, mögelsanering samt i känsliga miljöer i exempelvis livsmedelsindustrin.

Rengöring med kolsyreis

Rengöring med kolsyreis är en relativt ny teknik med unika egenskaper som löser problem där andra metoder går bet. Isblästring påminner om sandblästring, men lämnar ingen restprodukt och bearbetar inte underlaget. 

Så går rengöring med kolsyreis till

Risgrynsstora torrispellets skjuts i hög hastighet igenom ett jetmunstycke med hjälp av komprimerad luft. Temperaturen på pelletsen är cirka -79 C. När materialet man vill blästra bort (färg, smuts etc) träffas, krymper det blixtsnabbt av kylan och tappar sin vidhäftningsförmåga. 

När isen kommer i kontakt med den varmare, underliggande ytan övergår isen till från fast form till gas - kolsyra. Kolsyra har åttahundra gånger större volym och ”spränger” bort den oönskade beläggningen. Några material som metoden fungerar på:

 • färg
 • olja och fett
 • asfalt och tjära
 • dekaler
 • sot, smuts, mögel 
 • lim.

Endast resterna av det man blästrat bort behöver tas om hand, kolsyreisen lämnar inga restprodukter.

Fördelar gentemot traditionell rengöring med vatten

 • Elektriska komponenter kan tas i drift direkt, utan att först behöva torka.
 • Inga restprodukter.
 • Inget kontaminerat restmaterial (vatten, sand mm) i t ex radioaktiva miljöer.
 • Mycket effektivare mögel- och svampbekämpning samt minskad risk för återväxt (ingen tillförd fukt).

Fördelar gentemot konventionell blästring

 • Skadar inte den underliggande ytan.
 • Rengöringen kan praktiskt taget ske under drift.
 • Inga restprodukter.

Fördelar gentemot kemikalier och rengöringsmedel

 • Inga kostnader för deponering.
 • Helt miljövänligt.
 • Inga restprodukter.

Rengöring med torr-is

Blästring med torr-is får eliminerar så många av de negativa effekterna som uppstår vid rengöring att det praktiskt taget betalar sig själv. För mögelsanering håller isblästring på att bli den allra bästa metoden:

 • Detaljer och svårtåtkomliga platser, där skrapning, slipning och annan mekanisk bearbetning inte är möjlig, går att komma åt.
 • Påväxten på känsliga områden runt ventilation, rördragningar och elektriska installationer fås bort, utan att dessa skadas.
 • Det är snabbt, säkert och utan restavfall
 • Ökning av produktiviteten gör totalkostnaden lägre.
 • Mögelsporerna dör av den extremt höga temperaturen och återväxt förhindras.
 • Den sanerade ytan lämnas helt torr.
803
828