Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Miljö

Lingfjords strävar efter att alltid ta ansvar för miljön och ligga steget före. Bland annat kan vi ta hand om och rena vårt eget spillvatten. Vi följer utvecklingen noga och miljöanpassar tekniken.

Miljö, miljövänlig fasadtvätt, Lingfjords, Stockholm.

Rening av tvättvatten

Vi har möjlighet att ta hand om och rena spillvattnet vid tvätt av fasader i innerstaden. Flera länder i Europa och andra städer i Sverige har redan krav på att rena tvättvattnet innan det släpps ut i dagvattensystemet. I Stockholm finns inte det kravet - ännu!

Vi vill alltid ligga steget före och kan därför samla upp och filtrera det förorenade vattnet från gifter och tungmetaller. Smutsen på fasader består oftast av föroreningar från trafik och utsläpp som i vanliga fall följer med sköljvattnet ner i gatubrunnarna. Detta belastar både miljön och de kommunala reningsverken. Tack vare att vi kan rena nästan allt spillvatten har vi möjlighet att ta vårt ansvar.

Miljövänliga kemikalier

Vi har själva varit med och utvecklat de miljövänliga kemikalier vi använder vid färgborttagning. I andra fall räcker det ofta med hetvatten eller ultrarent vatten. När kemikalier ändå behövs använder vi sådana som är ofarliga för miljön och får släppas ut i dagvattensystemet.

Deponering av sand

All sand som samlas upp i samband med blästring, vårstädning av trottoarer, gångvägar och torg deponeras på en återvinningscentral.

Polyurea

Fogfria slit & tätskikt av Polyurea. Den nya generationens beläggning för industritak och betong-konstruktioner. Slitstark som epoxi och elastisk som polyuretan.

Skumisolering

Vi isolerar med polyuretanskum, marknadens bästa isoleringsegenskaper. Krypgrunder, vindar, tak - vindtätt - diffusionstätt och fäster på allt. Läs mer på www.skumisolering.se.

805
819