Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Färgborttagning

Lingfjords tar bort färg på bland annat fasader, stuckatur, plåttak och trähus. Vi har själva varit med och utvecklat de miljövänliga kemikalier vi använder vid färgborttagning.

Lingfjords, färgborttagning, Stockholm.

Färgborttagning gäller oftast plast- och oljefärger. Färgerna är ofta gamla och i många lager, vilket kräver avancerade metoder och kemiska produkter som vi testat fram under årens lopp. Metoderna har sina begränsningar men där det fungerar, fungerar det bra.

Färgborttagning är ett skitgöra på ren svenska!

Färgborttagning med hjälp av olika kemikalier i kombination med högtryckstvätt har successivt utvecklats och förfinats sedan början av 1980-talet. Tillvägagångssättet är dock vissa gånger både komplext och slitsamt och kvalar med lätthet in som ett "Dirty Job". Ibland kombinerar man dessutom kemikalier med blästring för att få önskat resultat.

Vi har tagit bort färg på hela kvarter och är en av de mest erfarna aktörerna på marknaden.

802
812