Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Fasadarbeten

Här ser du några exempel på fasadarbeten vi gjort genom åren. Allt från renovering av balkongskärmar i Olaus Petri kyrka, till tvätt av vattentorn åt Huddinge kommun. Fasadtvätt, blästring, klottersanering - vad behöver du hjälp med?

 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.
Blästring av 5000 kvm tak i K-märkt byggnad. Tvätt av höghus i Årsta åt Familjebostäder. Tvätt av fastighet på Blasieholmen åt Ljungberggruppen. Tvätt efter fasadrenovering åt Hed Fasad. Rengöring av Dramaten. Blästring och rostskydd av stålstomme till lykstolpar vid Dramaten. Mjukfogning på fasad. Putslagning på Svenska bostäders fastighet. Tvätt av ännu ett höghus åt Familjebostäder i Rågsved. Algbeväxt plåtfasad. Färgborttagning på sockel på Götgatan inför renovering. Tvätt och renovering av betongfasader Huddinge sjukhus. Huddinge sjukhus. Huddinge sjukhus. Vi tvättar fler fasader på Huddinge sjukhus ... Vi blästrar bort skuggor efter klottersanering. Dolomitblästring av kvarteret Matrosen åt Vasakronan. Blästring av Norrbro. Blästrad vs oblästrad granit. Renovering balkongskärmar, Olaus Petri kyrka. Rengöring av stenfasad inne i restaurang Riche. Inpackning / rengöring av sten inne på Riche. Tvätt och blästring på Riksdagshuset. Tvätt åt Familjebostäder för fasadentreprenörs räkning. Tegeltvätt av en av SE-Bankens fastigheter. Blästring av fasader i Sigtuna. Blästring av kv Sperlingens backe. Tvätt och målning av balkonger åt Brf i Södertälje. Rengöring av sockel på Strandvägen åt Ljungberggruppen. Lagning fuktskada Sveavägen. Blästring / färgborttagning på Tegnergatan åt putsentreprenör. Blästring av gavel inför garantireparation åt JM. Tvätt av vattentorn åt Haninge kommun. 
805
820
826