Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Fasadtvätt och rengöring

Fasader håller inte för evigt. Lingfjords är specialister på fasadtvätt, rengöring och putslagningar, med egna skyliftar och hängställningar. Välkommen med din förfrågan!

Fasadtvätt, Lingfjords. Stockholm.

Lingfjords har specialutrustning för mobila fasadarbeten och rengöring. Vi utför bland annat

Noggranna förberedelser är avgörande vid fasadtvätt

En noggrann behovsanalys är avgörande för att slutresultatet ska bli lyckat där metoden alltid anpassas individuellt till objektet. Luftföroreningarna i den allt tuffare stadsmiljön har angripit alla typer av fasader och socklar oavsett material. Moderna välisolerade hus låter aldrig fasaderna torka med algpåväxt som följd.

Metoderna för fasadrengöring varierar, högtryck, hetvatten, lågtryck, kemikalier, mekanisk rengöring, blästring. Fel metod kan orsaka permanenta skador. Lingfjords har tvättat mest i hela Sverige, kanske i hela Europa - vi vet hur man gör rätt!


802