Specialist på underhåll av fasader sedan 1976

Bildgalleri

Tillbaka
 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.
Brandsanering.  Utomhusrengöring åt SL.  Rengöring av skatepark.  Tvätt av skärmtak.  Rengöring av sopbehållare.  Rengöring av ventilationschakt för Stockholm vatten i Bromma.  
805
821